Har du en problemhund?

Sommenbygdens BK kan erbjuda dig hjälp med dessa problem. Du kan få enskild träning som passar just för dig och din hund så att ni kommer till rätta med det som inte känns bra för er.

Det kan röra sig om ett eller flera vardagsproblem som känns besvärliga för dig och som du känner att du inte kan hantera. Vi hjälper till att utarbeta en arbetsplan utefter era problem och som är anpassad för just dig och din hund.

Instruktörerna som hjälper dig med dessa problem har lång erfarenhet av hunddressyr, problemhundar och problemlösningar.

Vid behov av hjälp kontakta hundägarutbildningssektorn på Sommenbygdens BK:
David Johansson på tele: 0730-579 567 eller Yasmine Mickelsson på tele: 076-127 30 61, mail: utbildning@sommenbygdensbk.com.